Легализация на документи

Вавилон-М е специализирана преводаческа агенция, която предлага превод и легализация на документи издадени от български и чуждестранни институции.

Преводаческа агенция Вавилон-М има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на преводи и легализация на официални  документи от български на чужди езици и от чужди на български език. Качеството и верността на преводите се гарантира от одобрени (заклети) преводачи с филологическо образование и доказан опит.

Вавилон може да Ви  помогне за легализацията на Вашите лични и фирмени документи в съответните институции и посолства.

 ДОКУМЕНТИ НА ГРАЖДАНИ

 • Удостоверение за раждане
 • Удостоверение за сключен граждански брак
 • Удостоверение за семейно положение
 • Удостоверение за идентичност на лица с различни имена
 • Удостоверение за родствени връзки
 • Съдебно решение за прекратяване на граждански брак
 • Свидетелство за съдимост
 • Пълномощно
 • Дипломи

ФИРМЕНИ ДОКУМЕНТИ

 • Удостоверение за актуално състояние
 • Дружествен договор
 • Пълномощно
 • Извлечение от търговски регистър издадено от чужда държава

В повечето случаи, на издадените от Република България документа се поставя т.нар. Апостил (Apostille) от Министерството на правосъдието, Министерство на образованието или Министерството на външните работи, който удостоверява валидността на документа в чужбина.

За държави, с които България е сключила  „Договор за правна помощ”

не се изисква Apostille.

Преводите на документи издадени от чуждестранни институции се извършват от заклети преводачи, като Нотариус потвърждава подписа на преводача  положен върху превода.

Лични данни

 

Вавилон Транслейшънс МД ЕООД обработва и защитава личните Ви данни, съобразно изискванията на

Закона за  защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета  от 27 април 2016 г.

Повече подробности за ангажиментите на Вавилон Транслейшънс МД ЕООД, в качеството ѝ на администратор на лични данни, можете да намерите в „Политика по защита на личните данни на Вавилон Транслейшънс МД ЕООД, публикувана на интернет адрес: www.translation-babylon.eu или да се свържете с нас на имейл адреси на Вавилон Транслейшънс МД  ЕООД babylon_m@abv.bg, office@translation-babylon.eu и телефон: 032625686.

Общи условия Защита на личните данни

@ 2020 Всички права запазени translation-babylon.eu. Made by Timag TEAM© 2024. All rights reserved.