Писмен превод

Агенция за преводи  и легализация Вавилон извършва специализирани писмени преводи за корпоративни клиенти от цялата страна в следните области:

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕВОДИ – преводи на технически спецификации, преводи на ръководства за употреба, преводи на информационни листи за безоопасност

МЕДИЦИНА – превод на медицинска техника, преводи на клинични изследвания, преводи на епикризи.

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРЕВОД  НА УЕБСАЙТОВЕ

МАРКЕТИНГ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ– превод на фирмени каталози, превод на презентации, брошури, рекламни материали

ФИНАНСИ И БИЗНЕС- преводи на одиторски доклади, баланси, годишни данъчни декларации, превод на фактури и др.

ПРАВО И ЗАСТРАХОВАНЕ- превод на договор, превод на дружествен устав, превод на нотариален акт, превод на съдебно решение, превод на пълномощно, декларации, застрахователни полици и други правни документи.

ФИТНЕС, КОЗМЕТИКА И КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ – преводи на листовки, опаковки, MSDS декларации, козметични досиета, сертификати за анализи, GMP документация, оценки и доклади за безопасност на козметични продукти.

Благодарение на използвания от нас софтуер CAT-Tools (SDL Trados) оптимизираме процеса на превода и повишаваме нивото на качеството.

 

Ако имате нужда от писмен превод, не е нужно да посещавате нашия офис.

Можете да заявите поръчка за превод чрез раздел „Контакти“

Лични данни

 

Вавилон Транслейшънс МД ЕООД обработва и защитава личните Ви данни, съобразно изискванията на

Закона за  защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета  от 27 април 2016 г.

Повече подробности за ангажиментите на Вавилон Транслейшънс МД ЕООД, в качеството ѝ на администратор на лични данни, можете да намерите в „Политика по защита на личните данни на Вавилон Транслейшънс МД ЕООД, публикувана на интернет адрес: www.translation-babylon.eu или да се свържете с нас на имейл адреси на Вавилон Транслейшънс МД  ЕООД babylon_m@abv.bg, office@translation-babylon.eu и телефон: 032625686.

Общи условия Защита на личните данни

@ 2020 Всички права запазени translation-babylon.eu. Made by Timag TEAM© 2024. All rights reserved.